Skip to content

Brukte bærbare levert til skoler Peretsjyn, Ukraina

Flere skoler og 10 bibliotek har nylig fått brukte bærbare datamaskiner med NorseAid og NUUG i spissen. Det er 1300 skoler i følge FN som er helt eller delvis ødelagt i Ukraina. Flere millioner barn har fått avbrutt utdanning. Å få fram brukte datamaskiner blir en redning for mange elever. 

Hjelp på dugnad

I løpet av sommeren har NUUG, NorseAid og DigiAid deltatt i organiseringen av en større dugnad med å samle inn gjenbrukte bærbare datamaskiner til skoler og bibliotek i Peretsjyn i Ukraina. Nå er maskinene framme. 

Foto med rektor til høyre, Knut Yrvin fra NUUG, Yana Prybysh fra NorseAid og IT-ansvarlig på en fjellskole i Peretsjyn

Gleden var stor ved utdeling av datamaskinene til skolene. Ukrainere på flukt i Norge har hjulpet til med lasting alt fra varme klær til skolepulter, skap og stoler, og de bærbare datamaskinene. Noe som har skjedd blant annet i Drammen, Noresund, Oslo og Moss. 

Over 20 hjelpere har bidratt med å installere Skolelinux på de bærbare i løpet av flere dugnader på Teknologihuset i Oslo i sommer. Over 30 personer har hjulpet til med pakking og lasting av nødhjelpen til Ukraina. Skolene har også fått pulter, stoler og skap fra Færder kommune. 

Alle maskinene har fått en solid teknisk gjennomgang, før de ble transportert til Ukraina. NUUG har ledet ann i dugnaden med Skolelinux siden 2001. Flere private har donert bærbare maskiner. Vi har også fått donert maskiner fra videregående skole på Eidsvoll og Redpill Linpro. 

Takknemlige lærere

Lærere svært takknemlig for de brukte bærbare maskinene.  Skolesjefen kunne ikke fått rost initiativet nok, da det er stor mangel på læremidler i landet grunnet krigen. I tillegg til ødelagte skoler, har de måtte fjerne russiskspråklige læremidler og de må få tak i mye pedagogisk innhold på Internett. Med få eller ingen datamaskiner, blir jobben vanskelig.