Skip to content

Våre samarbeidspartnere

I DigiAid-prosjektet Laptops for Educaton Ukraine (LEU), har vi dyktige samarbeidspartnere med til sammen over 40års erfaring

digiaid_org-logo-RGB

DigiAid har levert brukte bærbare datamaskiner til 18 forskjellige land i 49 prosjekter siden 2014

DigiAid er en nullprofitt organisasjon som ønsker å bidra til å gjøre verden til et bedre sted ved blant annet å gi fri tilgang til informasjon og kunnskap for mennesker som ikke har tilgang til dette.

I 2023 ble vi kontaktet av dataforeningen NUUG som var i gang med å starte et prosjekt for å samle inn brukte bærbare datamaskiner til skoleelever i Ukraina.

NUUG logo

 

Norwegian Unix User Group (NUUG) er en ikke-kommersiell forening som siden starten i 1984 arbeider for utbredelse av

UNIX-liknende systemer, fri programvare og åpne standarder i Norge og internasjonalt.

norse-aid-logo

Det som begynte med en liten norsk/ukrainsk families flukt fra Kiev i morgentimene 24. februar 2022 har på kort tid vokst til en kompetent organisasjon med kompetanse på direkte levering av nødutstyr rett i hånda på de som skal ha det.

Hittil i 2023 har NorseAid levert 50 tonn med nødhjelp

Forum for Demokratiutvikling

Forum for Demokratiutvikling arbeider for frihet til å tenke, drive næring og delta i politikken. Åpenhet og tilgang på informasjon er viktig for å gi alle en stemme. Digitale verktøy er viktige for å nå disse målene, og Forum for Demokratiutvikling jobber for å gi skoler og sivilsamfunn tilgang på internett og teknisk utstyr, samt kunnskap og verktøy for å bygge demokratiet fra bunnen av.
Vi har i dag prosjekter i Norge, Øst-Afrika og Ukraina.

Our team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Louise Patton

Louise Patton

CEO and Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Micheal Barton

Micheal Barton

Chief Operating Officer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Angela Brooks

Angela Brooks

Chief Technology Officer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Brian Lee

Brian Lee

Chief Financial Officer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Anne Kim

Anne Kim

Chief Design Officer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sara Ortiz

Sara Ortiz

Chief People Officer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Our culture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

No video selected

Select a video type in the sidebar.

Company news

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.